po prostu zdjęcia

                                                      Fotografować to znaczy                                                                                     

wstrzymać oddech,
uruchamiając wszystkie nasze zdolności
w obliczu ulotnej rzeczywistości.                                          
            Henri Cartier-Bress

 

 


czasami uwiecznia się przypadkowo jakiś dom,  drzewo,    krzak ,
a  fotografie te zapadają głęboko w pamięć   i często się do nich wraca.


jedna nutka
wiele nutek”  I     M     P    R     E    S    J    A  “

– człowiek zawieszony pomiędzy niebem a morzem.


 

                                                          tajemnicze okno
c i e k a w o s t k a

 

 

dinozaur – biegajacy po dachu

 

w     s t r o n ę    j a s n o ś c i
kompozycja naturalna
i znowu KRUK