fotografie – góry

Tatry   2018  – zimaGóra z górą się nie zejdzie , ale człowiek z człowiekiem zejść się może .                                

      polskie przysłowia ludowe

  Tatry   wrzesień 2010 r

,
czy widać – tam biega miś brunatny

jesień w Tatrach
Widok z Głubałówki
w Tatrach na szlaku

Samotnemu cały świat pustynią.                        

              polskie przysłowia ludowe

droga na Giewont

Kto samotny , ten markotny.                            

          polskie przysłowia ludowe

,

lato -Sudety 2016

przedstawiony w

” Księdze ducha gór ” autor Carl Hauptmann

 jako postać  fantastyczna , którą charakteryzują cechy niemal boskie :  nieśmiertelność ,odwieczność czy moc poznawania ludzkich myśli”

E.Mendyk i P. Wiater

,

n a   s z l a k u

Idź prosta drogą , a nie zbłądzisz.                              
        polskie przysłowia ludowe

Mgła opada będzie pogoda, mgła w górę idzie , będzie deszcz.            
                          polskie przysłowia ludowe
w i d o k   S z k l a r s k i e j   P o ę b y   z e   s z l a k u
n a d   s t r u m y k i e m

,

,

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.              
                        polskie przysłowia ludowe
z i m a  – T a t r y    2016 r
K a t a l ó w k i

     2017 r

s t a w    S m e r c z y ń s k i
B a c h l e d z k i    W i e r c h

,

                                                  n a   B a c h l e d z k i m   W i e r c h u

Na słońce i na śmierć nigdy wprost patrzeć nie można.                              

        polskie przysłowia ludowe