O mnie

Krystyna Czarnecka, urodzona w Warszawie. Inżynier, Malarka, Artystka

………… i 20 lat minęło……

 

wiosenny dzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M R O Ź N Ą   Z I M Ą   W   G Ó R A C H