fotografie – krajobrazy znane i nieznane

 Przedstawione fotografie  to krajobrazy wydawać by się mogło                                   

                   bliskie i dlatego bardzo dobrze znane

 Miejsca krajobrazów uroczych i zapomnianych, miejsca niedostępnych i malowniczych scenerii, położonych z dala od popularnych szlaków turystycznych.   

Fotografowane o różnych porach dnia, stają się szczególnie piękne, tajemnicze,  nieznane i zarazem odległe.

MAJ 2018Las  wczesną wiosną 
Cudze kraje chwalmy , a swoich się trzymajmy.        
                                                                                                                polskie przysłowia ludowe

wędrowiec spacerujący po miedzy

l e t n i   d e s z c z

       Kto kocha wieś rodzinną , ten kocha ojczyznę
                                                                                           polskie przysłowia ludowe

 

s t a r a    b r a m a
z w i ę r z e t a     d z i a ł k o w e
Ł Ą K A

j e s i e ń   n a   p o l a c h
j e s i e ń   n a   d z i a ł k a c h
j e s i e ń
je s i e ń   n a   d r o d z e
j e s i e ń   j e s z c z e  r a z    j e s i e ńk o n i e

gdzieś na polach
d r z e w o   w i ś n i   n a   w i o s n ę
s ł o ń c e    w e    m g  l e

Bogatki przed burzą