fotografie – krajobrazy znane i nieznane

 Przedstawione fotografie  to krajobrazy wydawać by się mogło                                   

                   bliskie i dlatego bardzo dobrze znane

 Miejsca krajobrazów uroczych i zapomnianych, miejsca niedostępnych i malowniczych scenerii, położonych z dala od popularnych szlaków turystycznych.   

Fotografowane o różnych porach dnia, stają się szczególnie piękne, tajemnicze,  nieznane i zarazem odległe.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 Las  wczesną wiosną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                  C  H  A  T  A      B  A  B  Y      J  A  G  ICudze kraje chwalmy , a swoich się trzymajmy.        
                                                                                                                polskie przysłowia ludowe

 

wędrowiec spacerujący po miedzy

l e t n i   d e s z c z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kto kocha wieś rodzinną , ten kocha ojczyznę
                                                                                           polskie przysłowia ludowe

 

s t a r a    b r a m a
z w i ę r z e t a     d z i a ł k o w e
Ł Ą K A

 

 

 

 

j e s i e ń   n a   p o l a c h
j e s i e ń   n a   d z i a ł k a c h
j e s i e ń
je s i e ń   n a   d r o d z e
j e s i e ń   j e s z c z e  r a z    j e s i e ń 

k o n i e

 

 

gdzieś na polach
d r z e w o   w i ś n i   n a   w i o s n ę
s ł o ń c e    w e    m g  l e

Bogatki przed burzą