fotografie – Warszawa i okolice

Jaka wielka jest Warszawa!
Ile domów, ile ludzi!
Ile dumy i radości
W sercach nam stolica budzi!
Ile uliC,  szkół, ogrodów,

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 
Kin, teatrów, samochodów 
I spacerów i obszaru!

Aż się stara Wisła cieszy,
Że stolica tak urosła,
Bo pamięta ją maleńką,
A dziś taka jest dorosł

Warszawa z dachu

                                            P O W I T A N I E     P R Z Y J E Z D N Y C H

 

Do Warszawy po buty, do Krakowa po żonę 
                        polskie przysłowia ludowe


W i s ł a

Wszystkie rzeki do morza wpadają.
                       polskie przysłowia ludowe
P a s a ż   W i e c h a

    Lepsza wody szklanka niźli warszawianka. 
                      polskie przysłowia ludowe
k a c z k i   w                k a ł u ż y
w a r s z a w s k i e          b i u r o w c


    Za Zygmunta Augusta był miód, chleb, złoto i kura tłusta.
                                                polskie przysłowia ludowe

p z e c h o d z i eń

Nie wszystkie ptaki jaskółkami.
                       polskie przysłowia ludowe
c h w i l a    w y t c h n i e n i a

g a l o p e m   p r z e z   o b ł o k i

   Kto za często odpoczywa , ten kieszeni nie nadziewa polskie przysłowia ludowe
polskie przysłowia ludowe

Łódka bez steru - człowiek bez charakteru.
                       polskie przysłowia ludowe
” I    M    P    R    E    S   J    A”

T r a s a   Ł a z i e n k o w s k a
U R S Y N Ó W

Kaczki ustawione jak w balecie,
K A B A T Y
centrum Ursynowa

Warszawa przed burzą

świt w zimowy poranek

G o c ł a w


i   o k o l i c e 

i okolice
peryferie URSYNOWANie ma nieba bez chmur.
                       polskie przysłowia ludowe