fotografie – podróże

P o d r ó ż e   k r ó t k i e   i   d ł u g i e                    short and long journeys

Zawsze z podróży pozostają wspomnienia.

Nieważne czy są to podróże

– długie  trwające wiele dni 

– krótkie np do sąsiedniej miejscowości .

Nieważne czy jest to podróż samolotem , pociągiem , samochodem .

Tutaj  będą  fotografie   

KOPALNIA KREDY W MIELNIKU
ŹRÓDEŁKO PRZ GÓRZE GARBARCE

Podróż nie tuczy , lecz rozumu uczy.                  
               Podróże kształcą.                                                    polskie przysłowia ludowe