fotografie – morze

………Morze , nasze morze,

             Wiernie ciebie będziem strzec

             Mamy rozkaz cię utrzymać

            Albo na dnie, na dnie twoim lec………..

Z piasku bicza nie ukręcisz. polskie przysłowia ludowe
z a c h ó d   s ł o ń c a   n a d   m o r z e m

Ziemia i morze we wiecznym żyją sporze
                                                               polskie przysłowia ludowe 

 Z każdego miejsca jednako do nieba.
                  polskie przysłowia ludowe

Wie, co w trawie piszczy.
              polskie przysłowia ludowe
p o c z ą t e k   P o l s k i – z a c h ó d   s ł o ń c a
f a l o h r o n 

przejście na plażę

 Co z wiatrem przyszło, to z wiatrem uleci.

                                      polskie przysłowia ludowe

m o r z e   z   i n n e j   p e r s p e k t y w y

Każdy chce , by go widziano , a bardziej , by pochwalono.

polskie przysłowia ludowe

l e t n i   w i e c z ó r   n a   p l a ż y