Warszawa nocą

W a r s z a w a   n o c ą /
W a r s a w   b n i g h t

W nocy wszystkie koty są czarne.

                         Polskie przysłowia ludowe
Noc przynosi radę.                         
        Polskie przysłowia ludowe