Warszawa ciągle istniejąca / ginąca


Wiara w genius loci nie jest przesądem. Jest to symbol owej tajemniczej siły, którą posiadają pewne miejsca, wciąż odradzające się, nieśmiertelne.

Jan Parandowskiul.Różana

Klub Sportowy „Orzeł” Warszawa im. Józefa Piłsudskiego – warszawski klub sportowy im. Józefa Piłsudskiego,       Założony w roku 1922.\


Gdy kto na jednym końcu miasta kichnie , na drugim mówią mu na zdrowie.
                      polskie przysłowia ludowe  Stary z młodą - ogień z wodą.                           
                polskie przysłowia ludowe


W A R T O     P A M I Ę T A Ć

a niedaleko tablicy pamiątkowej nietypowy przechodzień

w i d o k   z   b u d y n k u   m i e s z k a l n e g o   p r z y   A l. N i e p o d l e g ł o ś c i

w   s  t r o n ę   u l. Ł o w i c k i e j                                     ( widok obecnie nieistniejący )      rok 1985

pomnik NIKE – pomnik, który zmienił swoją lokalizację
Z bajki śmiech , z prawdy gniew  
                polskie przysłowia ludowe


STRAGAN – SAMOCHÓD ULICZNY UL.PUŁAWSKA