fotografie – roślinność

OWOCE KASZTANU JADALNEGO

M A J   2018


Nie było nas , był las , nie będzie nas będzie las.
                        polskie przysłowia ludowe


helskie sosny

u s c h n i ę t a     s o s n a
s o s n a   p o w y g i n a n a
s o s n a  –  g a ł ą ż    “o k o”
p o w y g i n a n a   s o s n a
s o s n a –  p ę t l aZ ł o t a  P o l s k a  j e s i e ń
                        polskie przysłowia ludowe

park jesienią


PA R K     P R Z Y     B A Ż A N T A R N I  –                                                                                                                                                                                             p a r k    ” j a k   m a l o w a n y”
jesień w lesie
jesień w lesie
samotne drzewo


Na jesieni świat się mieni .
                                 polskie przysłowia ludowe   “I M P R E S J A”Jedno drzewo nie las.
                  polskie przysłowia ludowe