fotografie – roślinność

 

OWOCE KASZTANU JADALNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M A J   2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nie było nas , był las , nie będzie nas będzie las.
                        polskie przysłowia ludowe


helskie sosny

u s c h n i ę t a     s o s n a
s o s n a   p o w y g i n a n a
s o s n a  –  g a ł ą ż    “o k o”
p o w y g i n a n a   s o s n a
s o s n a –  p ę t l a
p ł a c z ą c a     w i e r z b a


W starej wierzbie mieszka diabeł.
                        polskie przysłowia ludowe

 

ł a w e c z k a   w   l e s i e

Z ł o t a  P o l s k a  j e s i e ń
                        polskie przysłowia ludowe

park jesienią

 


Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała .                   

                                                           polskie przysłowia ludowe

PA R K     P R Z Y     B A Ż A N T A R N I  –                                                                                                                                                                                             p a r k    ” j a k   m a l o w a n y”
jesień w lesie
jesień w lesie
samotne drzewo


Na jesieni świat się mieni .
                                 polskie przysłowia ludowe

 
   “I M P R E S J A”

                                                       “I M P R E S J A”

 Jedno drzewo nie las.
                  polskie przysłowia ludoweO R C H I D E A